Почистване на халета, складове, гаражи

Услугите, които най-често заявяват нашите клиенти за почистване на такива обекти са:

– обезпрашаване на подовете
– измиване на подовете
– запечатка на подовете
– почистване на високи портали (врати)
– почистване на въздухопроводни решетки
– почистване на осветителни тела.

Разполагаме с необходимата техника, оборудване, знания и практически опит за качественото извършване не тези услуги.