Почистване след събитие

Събития на открито Концерти, фестивали, митинги, спортни състезания и други събития привличат на едно място големи групи хора. А на подобни мероприятия се генерират много отпадци и има замърсявания на терена. Нашата фирма може да…

Прочети повече