Всеки строителен предприемач се справя с огромен брой трудности при построяването на една сграда. Но грижите му не са свършили докато не предаде ключа на клиентите си. Но за никой клиент не е приятно да получи ключове за жилище или помещение, което е пълно със строителни отпадъци чиито прозорци са мръсни, подовете потъналри в прахоляк. Затова е нужно да се завърши и последния щрих преди предаването на ключовете, а именно почистването след строителство .

ПОЧИСТВАНЕТО СЛЕД СТРОИТЕЛСТВО Е УСЛУГА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА НОВОПОСТРОЕНИ СГРАДИ

От израза „след строителство”  се разбира, че този вид почистване се извършва след като е завършена строителната част. Може би се питате: „Не извършва ли строителят почистването след строителство?” Отговорът е, че  наистина, строителите почистват обектите си от големите  и груби строителни отпадците. Но финното и финално почистване обикновено не е  част от техните задължения  И всеки клиент преди да внесе мебелите си в дома трябва да направи такова подробно и детайлно почистване.

Какво обхваща обикновено почистването след строителство?

Ето няки от основните неща, които извършваме при почистване след строителство.

 • Обиране  и извхърляне на общи строителни остатъци – по-едър прахоляк, найлони, кашони.
 • Обезпрашаване на стени, подове и тавани
 • Измиване и посушаване на подове
 • Почистване на праговете
 • Измиване на санитарните помещения, ако са завършени
 • Измиване на стъклата
 • Почистване на дограмата от лепенки
 • Почистване на осветителни тела
 • Отстраняване на стикери и найлони от вратите и прозорците
 • Пэолиране на подовете
 • Полиране на вратите

Най-общо казано почистването след строителство се извършва отвътре навън и от горе надолу, от сухо към мокро.

Почистването след строителство преминава през три фази. Първо е грубото почистване – премахват се остатъчните материали, найлони, картони, лепенки и др.Прави се общо вакуумно почистване на пода. Следва по-подробно почистване – почистване на подовете, измиване на мокрите помещения, почисване на прозорците и др. Накрая се преминава пред оглед  и нещо като ревизия на цялостното почистване след строителство, като се преглежда за пропуснанти места, и се правят нужните корекции.

При почистването след строителство често се работи с ударни препарати, защото от повърхностите трябва да се отстаряни по-голямо количество строителни материали. Ето защо е много важно работниците, които извършват услугата да са компетентни относно боравенето с професионални почистващи препарати. В противен случай е възможно да се получат увреди по повърхностите или обратното – те да не бъдат почистени достатъчно добре. Най-често срещаните подобни увреди са върху стъклата, които  при почистването след строителство се възлагат за почистване на строителните работници. При стърженето по стъклата с шпакли се получават надирания и стъклата няма как да бъдат възстановени. За да не се случва това, стъклата трябва да се почистват със специални инструменти и препарати.

Можете да видите още за този вид почистване, както и цените, в нашата странциа ПОЧИСТВАНЕ СЛЕД СТРОТЕЛСТВО И РЕМОНТ.

Напиши коментар